• Burcu Ayan Ergen

    Burcu Ayan Ergen

    Burcu Ayan Ergen 1982 yılında İstanbul’da doğdu. 2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Bölümü, Sanat Yönetimi Programı’ndan lisans, 2006’da aynı Fakültede Sanat Bölümü, Bileşik Sanatlar Programı’ndan ikinci lisans diplomalarını aldı. 2006 yılında Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Programı’ndan, 2011 yılında da Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Programın’dan mezun oldu.  Sanatçının altı tane kişisel sergisi ve Ulusal ve Uluslar arası birçok ikili, üçlü ve karma sergi katılımları vardır. Burcu Ayan Ergen çeşitli Ulusal ve Uluslararası Sempozyum, kongrelerde ve çalıştaylarda katılımcı ve eğitmen olarak bulunmuştur ve hakemli dergilerde yazıları yayınlanmıştır.

    Sanatçı/akademisyen, 2017’den beri Sanat ve Kültür Yönetimi Sanat Konuşmaları Dizisinin koordinatörlüğünü yapmaktadır. Burcu Ayan Ergen, Yeditepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü’nde Doçent kadrosundadır.