• Özlem Kertiş

    Özlem Kertiş

    Özlem Kertiş, 1983'te İstanbul'da doğdu. 2003 yılında Marmara Üniversitesi Resim/İş Bölümü'nden Seramik yan dal eğitimiyle mezun oldu. 12 yıl boyunca sanat ve seramik öğretmeni olarak görev yaptı. 2015'te İstanbul'da Sanat ve Psikoloji Derneği'nden "Sanat Terapisi Eğitimi Sertifikası" aldı. İstanbul'daki atölyesinde sanat terapisi dersleri uygulamakta ve farklı yaş gruplarına görsel sanatlar dersleri vermektedir. Kertiş, yurt içi ve yurt dışında birçok sergiye katıldı. Psikolojiyle ilgilenmekte ve eserlerinde toplumsal cinsiyet ile bilinçaltının spiritüalizm akımlarla ilişkisini incelemektedir. Son dönem çalışmalarında Türk mitolojisi ve Şamanizmde "Doğa, Yer, Su" kavramlarını araştırmış, bedensel soyut ruhsal yapıların anlık temsiliyetini yansıtarak sulu boya ile 180 parçalık bir seri oluşturmuştur. Çeşitli malzemeler ile çalışmıştır. Seramik heykeller ile "Kelimeler İçimi Yokluyor" serisini üretmiştir. Çeşitli malzemeler kullanma konusundaki araştırmalarına devam etmekte, multimedya tekniklerini de eserlerine entegre etmektedir. Özlem Kertiş, İsveç Karlstad ve İstanbul'da yaşamını sürdürmekte, çalışmalarını İstanbul Moda ve İsveç Karlstad'daki atölyelerinde gerçekleştirmektedir.