• Prof. Dr. Marcus Graf İle Sanat Tarihi Seminerleri 5-8

  • Ürün Kodu: OE-5-8
  • Stok Durumu: Stokta var

  Bu paket 5-8. dersleri kapsamaktadır.  5.Ders : Duygu ve Düşünce - Romantizm Sanatı


  Romantizm sanatı daha sonraki modern sanatın dayanabileceği temelleri inşa ettiği için sanat tarihinde bir dönüm noktası anlamına gelir. Bu seminerde Prof. Dr. Marcus Graf, Friedrich, Delacroix ve Goya gibi sanatçıların yaratıcı hayal gücünü kullanarak, öznel duygu ve düşüncelerini paylaşmaya başladıkları 19. yüzyılın sonlarının sanatını tartışıyor.  6.Ders: Gerçeklik ve Temsil - Realizm Sanatı


  19. yüzyılın ortalarında, Courbet ve Millet gibi sanatçılar, sanatı toplumun sosyal gerçekliğini eleştirel bir şekilde yansıtan bir platforma dönüştürdüler. Kurmacanın hayal gücü değil, gerçek yaşam olaylarının temsili, ve sanatsal bir yanılsama yaratmak değil ama gerçekçiliğin iletişimini kurmak; sanat kavramını sonsuza dek değiştiren güçler oldu.  7.Ders: Gözlem ve Biçimcilik - İzlenimcilik Sanatı


  19. yüzyılın ikinci yarısında Renoir veya Monet gibi sanatçılar, sanatın bağımsızlığının ve özerkliğinin sanatın en önemli değeri olacağına inanıyorlardı. Aynı zamanda bu amaca ancak sanatçıların eski temsil ve anlatım görevlerinden vazgeçmeleri ile ulaşılabileceğini anladılar. İşte bu yüzden izlenimciler sanatı ışık ve renkler gibi optik konularla ilgili incelemelerinin yanı sıra, kompozisyon ve boya gibi daha biçimsel ve içsel konulara odaklandılar.  8.Ders : Biçimcilik ve Ekspresyonizm - Post Empresyonizm Sanatı


  Prof. Dr. Marcus Graf, 19. yüzyılın sonunda Fovizm, Dışavurumculuk veya Kübizm gibi daha sonraki modern avangard akımların temelini oluşturan modern sanatın kurucularını inceleyecek. Bu seminerde Cezanne, Van Gogh ve Gauguin'in eserlerinin gözden geçirilmesi, modern sanatın daha sonra birkaç istisnai sanatçının sanatta devrim yaratan bireysel mücadelelerinden nasıl doğduğunu anlamaya yardımcı olacaktır.


  Seminerlerimiz kaydedilmektedir. Önceki derslerin kaydını satın alıp derslere devam edebilirsiniz.

  • 2.500,00TL